Sep 16, 2012

my "new" life just started

barakallahulakuma wa baraka alaikum wa jama'a bainakumma fii khair 

alhamdulillah,,
september 8th, 2012

perjanjian suci, mitsaqan ghaliza, telah diikrarkan.
kewajiban telah beralih dari sang ayah kepundak lelaki yang baru dikenal ny 6 tahun silam.

kini,
ajari aku tuk bisa mencintai Nya melalui mu :')


1 comment: